Provozní řád

 

 

Název provozovny:                       Ing. Erika Hřebejková – Stříhání psů Kolín.cz

Místo podnikání:                          U Křižovatky 262, Kolín

Provozní doba:                             Dle objednávek

Identifikace provozovatele:         IC: 48654183                        

Předmět činnosti:                       Chov zvířat a jejich výcvik

                                                       Velkoobchod a maloobchod

Rozsah poskytovaných služeb:    poskytování služeb -  péče o srst, stříhání, koupání, trimování, maloobchodní prodej potřeb pro chovatele

Předpoklady pro výkon činnosti:  ČVUT Praha, Rekvalifikační a vzdělávací kurz stříhání a kosmetická úprava psů

 

Vyhrazuji si právo na nedokončení úpravy psa v souvislosti s jeho agresivním chováním.,

Vyhrazuji si právo na nedokončení úpravy psa v souvislosti s jeho zdravotním stavem.

Upravovaný pes musí být řádně oočkován a zdráv !

 

Před předáním psa na úpravu je nutno upozornit na různé změny na kůži psa jako jsou nádory, bradavice, parazité, vyrážky, na změny v chování či případné problémy po předchozím stříhání, jako nepřiměřené olizování genitálií či jiných částí těla, případně nadměrné drbání způsobené svěděním.

 

Při návštěvě salonu berete na vědomí, že Váš pes je zde ponechán po dobu nutnou k jeho úpravě (pokud nedojde k jiné dohodě). V této době není střihačka zodpovědná za zdravotní změny psa způsobené nervovými, srdečními, mozkovými  a podobnými příhodami. Dále nezodpovídá za nemoci svalů, kloubů a kostí. Střihačka zodpovídá pouze za mechanické  zranění psa (střihnutí, škrábnutí), které jasně souvisí s úpravou srsti psa. Dojde-li k poškození psa výše uvedeným způsobem, bude majitel psa na tuto skutečnost upozorněn. Po dokončení úpravy si psa zkontrolujte a dostatečně prohlédněte. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Prosím, abyste po celou dobu, kdy psa necháváte v salonu, byli dostupní na svém telefonním čísle. Případnou změnu telefonního čísla sdělte.

 

Své psy voďte do salonu na vodítku, případně v přenosné tašce. Psi by měli být před úpravou dostatečně vyvenčeni.


Zásady osobní hygieny:

 • mytí rukou při přechodu z nečisté práce na čistou /teplá voda, použití vhodného mycího přípravku/
 • sušení rukou jednorázovými ručníky
 • dezinfekce nástrojů po každém psu
 • používání ochranných pomůcek v provozovně  - zástěra a gumové rukavice

Úklid provozovny:

 • denně je prováděn úklid a čištění provozovny na vlhko, jinak vždy při znečištění
 • úklidové prostředky jsou bezpečně uloženy
 • úklid je prováděn osobně, sanitární den 1xtýdně
 • průběžně je prováděna dezinfekce ploch, nástrojů a pomůcek
 • malování 1x za rok

 

 

 

Dezinfekce:

 • je prováděna chemická, při použití chemických přípravků dle návodu výrobce, za dodržení předepsané koncentrace a doby působení
 • mechanická očista a dezinfekce nástrojů, pomůcek a pracovních ploch po každém psovi
 • při znečištění biologickým materiálem nástroje a pomůcky dezinfikuji přípravkem s virucidními účinky
 • používané dezinfekční přípravky jsou schváleny hlavním hygienikem ČR
 • přípravky mají vyznačený datum výroby a spotřeby

 

Manipulace prádlem:

 • čisté prádlo je uloženo viditelně na svém místě
 • každý zákazník má čisté ručníky - mytí a sušení
 • prádlo čisté i použité je při přemísťování uloženo zvlášť
 • použité prádlo se pere a vyváří na 90°C v pračce

 

Nakládání odpadky:

 • odpad je z provozovny odstraňován denně
 • odpad je tříděn na chlupy a obaly, v koši je vložen igelitový pytel
 • popelnice jsou umístěny před domem

 

 První pomoc:

 • lékárnička první pomoci je vybavena podle charakteru poskytované služby.

 

Ostatní ustanovení:

 • provozovna se nachází v lokalitě rodinných domů, při příchodu i odchodu mají majitelé psů k dispozici sáčky na sběr psích exkrementů. Majitelé si po svých psech exkrementy uklidí.
 • zákaz kouření v celé provozovně

 

 

Zpracovala: Ing. Erika Hřebejková

Dne: 3.4.2016